Dla Ciebie

Oferujemy wszechstronną pomoc IT w zakresie sprzętu komputerowego, sieci internet oraz wszelkiego rodzaju awarii:

• Pomoc w zakupie/modernizacji komputera

• Odzyskiwanie danych w przypadku zawirusowania, utraty partycji na dysku twardym spowodowanym zanikiem napięcia, spowodowane działaniem osób trzecich

• Rozdzielenie łącza internetowego na kilka komputerów

• Diagnoza awarii komputera, oraz jego naprawa

• Tworzenie kopii bezpieczeństwa danych, archiwizacja twoich danych